Valmennukset

Valmennukset

Kuva: Mia’s Vision / Mia Järvisalo

Luovuusvalmennus

Oletko kadottanut yhteyden itseesi tai omaan luovuuteesi? Koska viimeksi olet kuunnellut omia toiveitasi, tunteitasi ja tarpeitasi, pysähtynyt todella itsesi äärelle tai antanut tilaa unelmille? Haluatko löytää lisää ideoita ja inspiraatiota? Tunnetko jumiutuneesi johonkin tiettyyn paikkaan tai tilanteeseen joko ajatuksissasi tai elämässäsi? Etsitkö kenties tietä jonkin haaveen toteuttamiseksi? Kaipaatko uutta suuntaa elämällesi?

Vastasitko yhteenkin kysymykseen kyllä? Silloin ratkaisukeskeinen luovuusvalmennus on juuri sinua varten!

Luovuus on niin paljon muutakin kuin pelkkää taiteellisuutta, vaikka se usein siihen vahvasti liitetäänkin. Siitä on hyötyä meille kokonaisvaltaisesti ihan kaikessa. Luovuus tuo näkökulmia, uusia ideoita, avartaa ajatteluamme “laatikon ulkopuolelle” sekä herättelee mielikuvitusta.

Jokainen ihminen on omalla tavallaan luova.

Jotkut mieltävät luovuuden vaativan taiteellista lahjakkuutta tai olevan jonkinlainen syntymälahja. Tavallaan se onkin. Luovuus on nimittäin jokaisessa ihmisessä oleva ominaisuus ja vahvuus, jota käytämme hyödyksemme eri tavoin. Taiteellista lahjakkuutta se ei kuitenkaan vaadi. Vaikka toisille luovuuden käyttäminen on luontevampaa kuin toisille, keneltäkään ei kuitenkaan puutu sitä. Luovuus asuu meissä kaikissa. Joskus sen esiin tuominen voi vaatia vain hieman ulkopuolista apua. Silloin luovuusvalmennus astuu kuvaan.

Luovuusvalmennuksessa käytetään erilaisia luovia menetelmiä, kuten maalaamista, piirtämistä sekä liikettä oman luovuuden herättelemiseksi. Sinulla ei tarvitse olla kokemusta tai edes kiinnostusta taiteeseen tai sen tekemiseen. Riittää, että haluat tutkiskella itseäsi ja olet avoin kokeilemaan jotain uutta. Sinulla voi olla uskomuksia siitä, ettet osaa piirtää tai maalata. Luovuusvalmennuksen avulla näistä uskomuksia voidaan työstää ja valmennuksen päätyttyä saatat luopua niistä kokonaan. Luovien menetelmien avulla voimme tutkia monipuolisesti myös tunteita sekä niihin liittyviä teemoja.

Luovien menetelmien lisäksi käytän valmennuksessa mielikuvaharjoituksia sekä erilaisia kysymyksiä. En anna sinulle neuvoja, vaan erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla sinä itse oivallat olennaiset eteenpäin vievät asiat. Valmennuksen avulla oivallat sinua inspiroivat tavoitteet ja rakennat askelpolun kohti haluamaasi lopputulosta.

Valmennuksen myötä saat lisää selkeyttä elämäsi eri osa-alueille ja itsetuntemuksesi vahvistuu. Oivallat myös, miten muutos elämässäsi on mahdollista ja miten voit tehdä toiveistasi totta. Valmennuksen avulla valjastat luovuuden käyttöösi kokonaisvaltaisesti elämässäsi.

Luovuusvalmennuksen menetelmät sopivat kaikille, olit sitten aloittelija tai kokeneempi tekijä.

Luovuusvalmennus yksilövalmennuksena

Yksilövalmennuksessa kohtaamme 1 – 2 viikon välein. Ne voivat tapahtua kasvotusten, puhelimitse tai netin välityksellä. Valmennuksen kesto on 90 minuuttia.

Livenä tapahtuva valmennus (sis. materiaalit):

Hinta 149€ (sis. alv24%) / kerta tai 560€ (sis. alv24%) / 4 kertaa

Zoom-yhteydellä (ei sisällä materiaaleja):

Hinta 111€ (sis. alv24%) / kerta tai 410€ (sis. alv24%) / 4 kertaa

Luovuusvalmennus ryhmille

Ryhmävalmennus voidaan toteuttaa esim. työyhteisöille, tiimeille, vertaisryhmille tai ystäväporukoille. Ryhmävalmennus voidaan toteuttaa joko yksittäisenä valmennuksena tai useamman kerran kokonaisuutena. Luovuusvalmennus sopii erityisen hyvin esimerkiksi tyhy-päiviin, syntymäpäiville, polttareihin tai babyshowereihin.

Kysy tarjousta sähköpostilla. Matkat sisältyvät hintaan Helsingin alueella.

Perhevalmennus

Perhevalmennus sopii erityisen hyvin tilanteisiin, joissa perheen sisällä koetaan esimerkiksi vuorovaikutukseen liittyviä haasteita. Perhevalmennus räätälöidään aina perheen tarpeiden mukaan ja se sisältää sekä tunne- että vuorovaikutustaitojen vahvistamista lasten omista kiinnostuksen kohteista lähtien. Perhevalmennuksissa hyödynnän kokemustani lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä opettajan ja tunnetaito-ohjaajan koulutustani.

Perhevalmennuksesta saatte konkreettisia välineitä arjen tueksi. Valmennus rakennetaan aina teidän perheenne tarpeista käsin ja asioista harjoitellaan lasten yksilöllisistä tarpeista ja kiinnostuksen kohteista lähtien. Perhevalmennuksen tavoitteena on toimiva, yhteen hiileen puhaltava perhe, jossa kaikien tarpeet saavat tulla kuulluiksi.

Perhevalmennus sisältää yhteensä viisi tapaamista, sekä tapaamisten ulkopuolella tehtävän suunnittelutyön. Matkat sisältyvät hintaan Helsingin alueella.

Sisältö:

  • 30 minuutin alkukeskustelun vanhempien kanssa, jossa kartoitetaan perheenne tarpeet
  • 2 x 60 minuuttia lasten kanssa toimimista ja ohjaamista
  • 2 x 30 minuutin keskustelu vanhempien kanssa ohjauskertojen jälkeen

Hinta 333€ (sis. alv24%) (Kesto yhteensä 3,5 tuntia). Lisätunnit á 80€ / 60min.

Varaa ilmainen konsultaatio perheenne tilanteesta posti.jemmanen(a)gmail.com!

Perhevalmennus voidaan vähentää kotitalousvähennyksenä!

Referenssit

Yksilövalmennus

Emman valmennuksessa sain hyviä ja konkreettisia työkaluja erilaisten kokemuksellisten harjoitusten muodossa. Harjoituksia, joita voin tehdä valmennuksen päätyttyä asioita työstaessäni tai vaikealta tuntuvassa tilanteessa. Pidän siitä, että valmennuksessa ei vain keskustella ja ajatella, vaan mennään syvemmälle tuntemaan ja kokemaan. Näin toimien uudet toimintamallit tuntuvat tulevan luontevammin osaksi minua, ja ymmärrän mieleni ja kehoni olevan kokonaisuus.  

Tapasimme itselleni tärkeissä paikoissa, jossa koin pääseväni paremmin yhteyteen itseni kanssa, esim. metsässä. Myös online-sessiossa pystyin kotonani tekemään harjoituksia Emman ohjaamana.

Valmennuksessa sain ymmärrystä tästä hetkestä katsomalla lapsuuteen ja nuoruuteen, ja toivoa tähän hetkeen suuntaamalla katseen eteenpäin.

Emma on myötätuntoinen, turvallinen ja luova valmentaja, joka joustaa ja muokkaa tapaamisten sisältöjä minun (valmennettavan) sen hetkisten tarpeideni mukaan.

Virpi Moskari

Emma tuli avukseni elämänvaiheessa, jossa koin syvää uupumusta ja omat voimavarani olivat täysin nollissa. Emman lämmin ja läsnäoleva ohjaus auttoi minua löytämään pienimmät mahdolliset askeleet, jotka jaksoin ottaa päästäkseni eteenpäin. Keskusteluissa Emman kanssa syntyi oivalluksia, joiden avulla löysin myötätuntoa itseäni ja sen hetkistä elämäntilannetta kohtaan. Koin että Emman ohjaus oli turvallista ja voimauttavaa. Ja se toimii loistavasti näinä aikoina myös etänä.

Jonna Ropponen

Perhevalmennus

Emma tehnyt erittäin hyvää työtä perheemme arjen sujuvuuden eteen. Hän sai luotua heti alkuun hyvän luottamuksen lapsien kanssa. Emma on taitava osallistaja, joka miettii asioita arkisten tilanteiden parantamiseksi. Hänen suurin vahvuutensa on käyttää lasten kiinnostuksen kohteita ongelmien ratkonnassa. Tällä tavoin myös lapset ovat pysyneet motivoituneina ja kiinnostuneina yhdessä tekemiselle. Emman ammattitaito näkyy selvästi erityislasten erilaisten tarpeiden hahmottamisessa ja niihin vastaamisessa.

Emman apu on ollut tärkeä tuki arjen keskellä. Olemme vanhempina saaneet apua useisiin haasteisiin sekä uusia hyödyllisiä työkaluja tilanteiden ratkomiseksi. Emman apu on näkynyt myös sisarusten välisten ristiriitojen käsittelyssä. Hänen toimintatapansa ja työkalut ovat aikuisille selkeitä ja lapsien helposti hahmotettavissa. Näin niitä on helppoa miettiä yhdessä lasten kanssa. Emma kuuntelee niin lapsia kuin aikuisiakin, ja ottaa huomioon lasten eri tarpeet ja mukautuu niihin. Hän luo omalla toiminnallaan turvallisen ilmapiirin sekä mahdollisuuksia arjen paremmalle sujuvuudelle. Mikä varsinkin erityislapsiperheissä on äärimmäisen arvokasta.

Kotimme ilmapiiri on keventynyt ja riidat selvästi vähentyneet. Lapsetkin ovat nauttineet, kun riitoja on vähemmän. Persoonana Emma hän on mitä lämminhenkisin ja rauhallisia vaativimmissakin tilanteissa. Mikä tärkeintä, hän ei pelkää tarttua toimeen vaan näyttää omalla toiminnallaan, miten asiat tapahtuvat käytännössä. Hän kykenee auttamaan omalla toiminnallaan niin lapsia kuin aikuisiakin vaikeiden tilanteiden keskellä. Olemme saaneet Emmalta valtavasti apua ja työkaluja perheemme arkeen.

Voimme erittäin lämpimästi suositella häntä vastaaviin tehtäviin tai erityisperheiden avuksi.

Perhe (lapset 8 ja 10 vuotta), Helsinki