Sisäinen lapsi

Tunnetko oman sisäisen lapsesi?

Meistä jokaisesta löytyy lapsuudesta jälki ns. sisäisestä lapsesta, joka kaipaa turvaa ja huolenpitoa.

Lapsena suurimpia tarpeitamme on tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä kokea hyväksyntää ja turvaa. Jokainen lapsi jää jollain tasolla ja joissain tilanteissa vaille kaipaamaansa, vaikka kasvuympäristö olisikin kaikin puolin hyvä. Vaille jäämisen kokemukset voivat liittyä kasvuympäristöön ja moniin muihin tekijöihin sekä yksinkertaisesti siihen ettei lapsella ole taitoja tunnistaa ja tuoda tarpeitaan esille. Nämä kokemukset muokkaavat omalta osaltaan maailmankuvaamme ja luovat uskomuksia, joiden kautta katsomme ja tulkitsemme maailmaa ja sen tapahtumia.

Tunteet viestivätkin meille aina tarpeistamme ja kun tarpeemme eivät tyydyty, kokee sisäinen lapsemme olonsa sen mukaiseksi.

Sisäinen lapsi kasvaa mukanamme ja kantaa kaikkia niitä kokemuksia, joita olemme elämämme aikana kokeneet. Sisäinen lapsemme on täydellinen ja tuntee juuri niin kuin lapset tuntevat ja kokevat, mutta aikuisena nämä lapsena opitut selviytymiskeinot eivät aina ole toimivia. Ehkä tunnistat tilanteen jossa tunnereaktion keskellä hermostuessasi ”taannut” lapsen tasolle? Lapsuudesta tuttu tunne herättää tutun toimintamallin eloon. Tunteet viestivätkin meille aina tarpeistamme ja kun tarpeemme eivät tyydyty, kokee sisäinen lapsemme olonsa sen mukaiseksi.

Sisäisen lapsen lisäksi olemme sisäistäneet itseemme vanhempiemme ja muiden lapsuuden aikuisten toimintamalleja, niin sanottua sisäistä vanhemmuutta. Tietyissä tilanteissa saatamme ajatella, ettemme ainakaan halua toimia samalla tavalla kuin omat vanhempamme. Usein jatkamme kuitenkin opittuja toimintamalleja, kunnes kohtaamme syyn (tunne/tarve tai toimintamalli) toiminnan taustalla. Mallinnamme lapsena myös sitä, miten vanhempamme ja lähiaikuisemme toimivat itseään kohtaan ja näiden yhteisvaikutuksesta muodostamme usein oman sisäisen puheemme. Vaikka vanhempamme tai lähiaikuisemme puhuisivat meille kauniisti ja toimisivat muita kohtaan kunnioittavasti ja arvostavasti, opettaa se meidät toimimaan samoin muita kohtaan, mutta ei välttämättä kuitenkaan itsellemme.

Opittu (haitallinen) vanhempi ei kuitenkaan ole ainoa, jonka sisäistämme lapsuudesta. Meissä asuu myös vastuullinen vanhempi, jonka toiminnan olemme sisäistäneet yhtälailla vanhemmiltamme tai muilta lähiaikuisilta, jotka ovat tunnistaneet tarpeemme (ja omat tarpeensa). Tämän vastuullisen aikuisen vahvistaminen itsessämme onkin kaikin puolin tärkeää, vaikka sen ääni välillä onkin heikompi.

Jämäkkänä pysyminen ja vastuullisen aikuisen vahvistaminen vaatii siis harjoitusta, mutta sitäkin voi opetella.

Erilaiset selviytymiskeinot näkyvät meissä edelleen tunnereaktion keskellä. Vihan tunne herää hyökkäämään sekä puolustamaan, pelko antautumaan ja häpeä välttelemään. Vastuullisen aikuisen meissä tulisikin pysyä jämäkkänä silloin, kun joku näistä perustunnetiloistamme on päällä. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Siksi tarvitsemme tunteen prosessitaitoja, jotta opimme tunnistamaan, sietämään, säätelemään ja tarvittaessa purkamaan tunteita rakentavasti. Jämäkkänä pysyminen ja vastuullisen aikuisen vahvistaminen vaatii siis harjoitusta, mutta sitäkin voi opetella. Voidaan ajatella, että vastuullisen aikuisen tehtävänä on kantaa vastuu myös oman sisäisen lapsemme hyvinvoinnista.

Tunnistatko tilanteita, joissa olet yhteydessä sisäiseen lapseesi?

Omaa sisäistä lasta ja vanhemmuutta on hyvä tutkailla. Löytääkseen yhteyden omaan sisäiseen lapseen ja vanhempaan, voi pohtia mm. näitä kysymyksiä:

  • Minkälaisia kokemuksia minulla on lapsuudesta?
  • Miten sisäinen lapseni voi?
  • Millaisissa tilanteissa minulla on yhteys sisäiseen lapseeni?
  • Minkälaiset pohjat tunnetaidoillani on?
  • Huomaanko toistuvia toimintamalleja tietyissä tilanteissa?

Jos kaipaat vahvistusta tunnetaitoihisi tai haluat tutustua sisäiseen lapseesi paremmin, olet tervetullut Tunne tunteesi – Löydä lapsesi verkkokurssille. Kurssin ensimmäisellä viikolla tutustumme omaan sisäiseen lapseemme ja teemme siihen liittyviä harjoituksia. Vasta sen jälkeen tutustumme kurssilla tunteiden prosessointitaitoihin. Koska tunnetaitojen harjoittelu on ennen kaikkea yhdessä kasvamista, voit kurssin harjoituksia tehdä niin lapsen kuin oman sisäisen lapsesi kanssa. Lue lisää kurssista täältä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *