TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
 Nimi: Jemmanen tmi
 Y-tunnus: 1938991-7
 Osoite: Ilotulitustie 8 D 31, 00930 Helsinki
 Sähköpostiosoite: posti.jemmanen@gmail.com 
 Puhelinnumero: 0451105084
 

 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
 Nimi: Emma Nikkanen
 Osoite: Ilotulitustie 8 D 31, 00930 Helsinki
 Sähköpostiosoite: posti.jemmanen@gmail.com 
 Puhelinnumero: 0451105084
 

 REKISTERIN NIMI
 Jemmanen tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjärekisteri
 

 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
 Jemmanen tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Jemmanen tuotteiden, palveluiden ja tapahtumien sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen & kehittämiseen sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen & kehittämiseen sekä analysointiin, markkinointiin ja tilastointiin.
 

 REKISTERIN TIETORYHMISTÄ
 Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.
 

 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.
 

 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
 Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.
 

 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
 Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.
 

 REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS
 Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus vaatia kaikkien itseään koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Jemmanen.