Miksi tunnetaitoja kannattaa harjoitella?

Miksi tunnetaitoja kannattaa harjoitella?

Tunteet ovat kehomme keino viestiä meille erilaisista asioista. Ensisijaisesti ne tuntuvat kehossamme tuntemuksina ja fysiologisina muutoksina. Näiden lisäksi ne koetaan mielen sisäisinä kokemuksina. Tunteet näkyvät ulospäin mm. käyttäytymisestämme, kehonkielestämme, äänenpainostamme sekä kasvoiltamme. 

Tarvitsemme tunnetaitoja kun kohtaamme asioita, joita sekä itsessämme, että ympäristössämme tapahtuu. Tunnetaitojen avulla tunnistamme minkälaisia tunteita tai tarpeita jokin tietty tilanne meissä herättää. Ne auttavat sietämään tunteita, jotta pystymme ajattelemaan ennenkuin lähdemme toimimaan niiden pohjalta. Tunnetaitojen avulla säätelemmetunteiden voimakkuutta meissä ja ilmaisemmepuramme ja käsittelemme tunteitamme ja tarpeitamme rakentavalla tavalla. Tunnetaidot pitävät sisällään myös itsemyötätunnon ja voimaantumisen voimakkaiden kokemusten tai tuntemusten jälkeen. 

Hyvä uutinen on se, että kaikkia edellä mainittuja taitoja voidaan harjoittaa ja vahvistaa. Mitä aiemmin taitojen harjaannuttaminen aloitetaan, sitä syvemmälle ne meissä juurtuvat ja sitä vähemmän joudumme toivottavasti aikuisena käsittelemään sisälle padottuja tunteita. Koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä ja siksi uskon, että tunnetaitojen harjoittelu on yhdessä kasvamista. Vierekkäin ei vastakkain.

Niinkuin monessa muussakin asiassa, myös tässä, kertaus ja toistot ovat oppimisen perusta, jotta tunnetaidot juurtuisivat osaksi omaa identiteettiä. Oman keskeneräisyyden hyväksyminen ja kokeminen antavat aitoa kosketuspintaa tunnetaitojen harjoitteluun jossa on tilaa ihan kaikille tunteille. 

P.S. ota yhteyttä jos olet kiinnostunut tunnetaitoryhmistäni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *