Lasten tunnetaitoryhmät

Lasten tunnetaitoryhmissä harjoitellaan nimensä mukaisesti tunnetaitoja.

Tunnetaidot ovat mm. sitä, miten opimme sanoittamaan, tunnistamaan, sietämään ja säätelemään omia tunteitamme. Nämä taidot luovat pohjaa sosiaalisille taidoille sekä itsetunnon kehitykselle ja toisten kunnioittamiselle.

Tunnetaitoryhmissä harjoitellaan kokemuksellisesti ja monimenetelmällisesti erilaisia tunteisiin kuuluvia taitoja. Tunnetaitoryhmissä käytetään mm. luovaa tunnetyöskentelyä, satuja sekä kehollisia- ja liikkeellisiä harjoituksia.

Tunnetaitoryhmissä kaikki tunteet ovat sallittuja, eikä tunnetaitojen harjoittelu tarkoita aina automaattisesti parempaa käytöstä. Ryhmän tarkoituksena on antaa lapselle keinoja toimia rakentavasti kaikkien tunteiden kanssa ja oppia sanoittamaan ja hyväksymään niitä itsessä ja muissa. Nämä kaikki toimivat pohjana vahvemmalle itsetuntemukselle.

Seuraavat tunnetaitoryhmät järjestetään 13.-27.8.2019 5krt tiistaisin ja torstaisin (klo 17-18) , Helsinki. Ilmoittautumiset ja lisätiedot sähköpostilla posti.jemmanen(a)gmail.com .

Lasten palautetta tunnetaitoryhmästä:

Lapsi 5.v.
”Koska tunneryhmässä on kivaa ja saa tehdä Emman kanssa hauskoja juttuja”

Vanhempien palautetta tunnetaitoryhmästä:

”Hyvä kun opetellaan tunnetaitoja. Lapsi sanoitti usein kerhon jälkeen hienosti omia tunteita esim. ”Olen nyt tosi väsynyt niin mua suututtaa!””

”Tunteiden sanoittaminen ja tunneilmaisu on lisääntynyt. Esim. ”Nyt olen niin iloinen, että haluan hyppiä!” ”En voi olla paikallaan, koska olen hermostunut!””

%d bloggers like this: