Jooga

Lasten jooga

Lasten jooga vaikuttaa kokonaisvaltaisesti sekä lasten kehon että mielen hyvinvointiin. Joogatunnilla liikkeisiin eli asanoihin tutustutaan leikkien, sadun muodossa. Tunti pitää sisällään joogasadun, hengitysharjoituksen sekä loppurentoutuksen. Joogasadussa liikkeet vaihtelevat kehoa ja mieltä virkistävien ja rauhoittavien liikkeiden välillä, joka tukee lasten itsesäätelytaitoja kokonaisvaltaisesti. Satu vaihtuu 4-8 viikon välein lasten tarpeista lähtien. Näin lapset myös huomaavat oman kehityksensä ja tuttu satu ja ennakoitavuus auttavat keskittymisessä, tukevat hengityksen yhdistämistä liikkeeseen sekä tuovat lapselle turvaa. Hengityksen havainnointi ja harjoittaminen antaa lapselle keinoja rauhoittumiseen myös arjessa. Jooga tukee monipuolisesti lasten motorista kehitystä, liikkuvuutta sekä tasapainoa. Se voi vaikuttaa myönteisesti lasten terveyteen ja fyysiseen kuntoon. 

Lasten joogatunnit on suunnattu 4-11 -vuotiaille lapsille, jotka on jaettu kahteen ryhmään: 4-7 -vuotiaat ja 8-11 -vuotiaat. Joogasadun puitteissa harjoitellaan monipuolisesti erilaisia taitoja vaihtelevien teemojen mukaan (esim. itsetunto, ystävällisyys jne.). Tunnin kesto vaihtelee iän mukaisesti 30-45 minuuttiin. Lasten joogassakaan ei kilpailla, vaan jokainen saa olla ja tulla tunnille juuri sellaisena kuin on. Tunneilla keskitytään vahvistamaan myönteistä kehonkuvaa ja kunnioittamaan omaa kehoa juuri sellaisena kuin se kulloinkin on. Lasten jooga sopii tasapainottavaksi harrastukseksi minkä tahansa lajin rinnalle. Kuten missä tahansa taidossa, myös joogassa säännöllinen harjoitus on hyödyllisempää.

Ohjaan lasten joogaa tällä hetkellä Roihuvuoressa, Mountain pose studiolla keskiviikkoisin klo 17-17.30.

Nuorten jooga

Jooga antaa nuorille monenlaisia työkaluja teini-iän fyysisen, psyykkisen ja emotionaalisen myllerryksen keskelle. Nuorten joogan avulla voidaan monipuolisesti tukea niin palautumista, itsetuntoa kuin kehotietoisuutta.

Harjoituksissa omaa kehoa opetellaan tuntemaan paremmin ja sitä harjoitellaan katsomaan myönteisessä ja positiivisessa valossa. Huomio on aina omassa kokemuksessa – ei ulkoa annetuissa vaatimuksissa. Joogassa harjoitettavat hengitystietoisuusharjoitukset rauhoittavat mm. hermostoa ja voivat näin vaikuttaa positiivisesti myös uneen ja keskittymiskykyyn. Joogan monipuolinen, vaihteleva ja luonnollinen liike on tärkeää vastapainoa istumiselle.  Nuorten joogakaan ei sisällä minkäänlaista kilpailuasetelmaa eikä se ole millään tavalla suorituskeskeistä.

Jooga voi tarjota nuorelle keinoja mm.

  • Stressin vähentämiseen
  • Rauhoittumiseen niin kehossa kuin mielessä
  • Hermoston tasapainottamiseen
  • Palautumis- ja rentoutumiskykyä
  • Keskittymiskykyä
  • Aivojen toimintaa
  • Oman kehon ja sen tuntemusten tunnistamiseen
  • kehon voimistamiseen ja vahvistamiseen
  • Luonnollisen liikkuvuuden ylläpitoon

Yhdistelen joogaan aina myös tunnetaitoja ja niihin liittyviä harjoituksia. Siksi nuorten jooga on vahvasti myös elämänhallinnallinen työkalu, josta voi ammentaa voimaa myös mm. itsetunnolle ja itsetuntemukselle.

Tällä hetkellä ei ole avoimia nuorten joogaryhmiä. Pidän myös yksityistunteja, kysy lisää sähköpostilla posti.jemmanen(a)gmail.com

Lasten jooga videoita löydät YouTube-kanavaltani