5 vinkkiä lasten tunnetaitojen vahvistamiseen

5 vinkkiä lasten tunnetaitojen vahvistamiseen

Tunnetaidot ovat tällä hetkellä paljon näkyvillä ja netti on pullollaan erilaisia tietopaketteja ja harjoituksia. Mistä siis kannattaa lähteä liikkeelle?

Tunnetaidot ovat iso kimppu erilaisia taitoja, joita tarvitsemme koko elämämme ajan. Ne koostuvat mm, vuorovaikutustaidoista, itsesäätelytaidoista, ilmaisu- ja ajattelutaidoista. Kaiken pohjalla vaikuttaa kuitenkin tunneprosessi, jonka päälle taidot rakentuvat. Tunneprosessi koostuu tunteiden tunnistamisesta, kannattelusta, säätelystä, purkamisesta ja ilmaisusta. Näillä viidellä vinkillä pääset alkuun tunnetaitojen vahvistamisessa arjen keskellä.

1. Kasvata tunnesanastoa

Koemme päivän aikana valtavan määrän tunteita, joista vain murto-osa pääsee tietoisuuteemme asti. Jotta tunnistaisimme nämä tunteet ja osaisimme kertoa miltä meistä tuntuu, tarvitsemme niille nimet. Kun lisäät omaa tunnesanastoasi pikku hiljaa, myös lapset oppivat rikkaampaa tunnesanastoa. Näin myös lapsen on helmpompi kertoa tuntemuksistaan. Usein jo tunteen nimeäminen auttaa sen purkamisessa.

2. Vahvista tunnekehoyhteyttä

Tunteet tapahtuvat kehossamme ja ne viestivät meille monin tavoin. Ne näkyvät mm. ilmeinä ja kehon asentona, tuntuvat fyysisinä tuntemuksina ja näkyvät meille ajatuksina. Mitä paremmin opimme laskeutumaan kehoomme tuntemaan tunteita, sitä helpompi meidän on myös oppia säätelemään tunteitamme. Voit sanoittaa tuntemuksiasi vaikkapa näin “Huomaan että mua jännittää nyt ja se tuntuu pistelynä vatsassa.”

3. Älä arvota tunteita

Kaikki tunteet viestivät meille jostain ja ovat siksi tärkeitä. Tunteita ei siis kannata jakaa “positiivisiin” ja “negatiivisiin” tunteisiin vaan puhua ennemmin vaikkapa mielihyvän ja mielipahan tunteista. Se miten puhumme asioista vaikuttaa siihen miten koemme ne. tunteet eivät siis koskaan ole huonoja vaan ne kaipaavat tulla kohdatuiksi ja hyväksytyiksi. Viha voi viestiä meille vaikkapa tarpeesta asettaa tarkempia rajoja itselle tai toisille. Yhtälailla se voi herätä puolustamaan pelkoa tai häpeää, joka kaipaa tulla nähdyksi.

4. Anna tilaa kaikille tunteille

Kaikki tunteet kaipaavat tulla ilmaistuiksi tavalla tai toisella. Mitä paremmin opimme tuntemaan tunteitamme, sitä paremmin opimme myös toimimaan niiden kanssa. Tunteiden sietäminen lienee tunneprosessin käsittelytaidoista kaikkein vaikein, mutta ilman kykyä kannatella tai sietää tunteita opimme vain tukahduttamaan niitä. Jos jokin tietty tunne lapsella tuntuu vaikealta sietää, kuten vaikkapa suru, kannattaa kysyä itseltä mistä se johtuu? Onko suru ollut vaikea tunne myös vaikkapa omassa lapsuudessa? “Älä itke, ei ole mitään hätää” sijasta voit kokeilla sanoa vaikkapa “Saat olla surullinen ja harmissaan tästä, itke vaan.”

5. Huolehdi omista tarpeistasi

Tunteiden alla vaikuttavat universaalit tarpeet, joita kaikki kokevat. Huolehtimalla omista tarpeistasi ja voimavaroistasi, opetat myös lapsesi huolehtimaan omista tarpeistaan ja voimavaroistaan. Tunnetaitojen harjoittelu vaatii kärsivällisyyttä ja toistoja, jonka vuoksi on tärkeää katsoa itseään ja omaa toimintaansa myötätuntoisesti. Myös aikuiset harjoittelevat näitä taitoja, eikä kukaan ole täydellinen.

Tunnetaitojen harjoittelu on siis elämänmittainen prosessi, mutta antaa paljon kun siihen tutustuu. Mitä paremmin tunnistat tunteitasi sen vahvempi itsetuntemus sinulle kehittyy. Ymmärrät itseäsi paremmin ja saat rohkeutta toimia tunteiden kanssa. Lapselle tunnetaitojen vahvistaminen tarjoaa pohjaa mm. vuorovaikutussuhteiden kehittymiselle, itsetunnon ja itsetuntemuksen vahvistumiselle sekä itsesäätelytaitojen ja pettymysten sietokyvyn kasvamiselle. Tunnetaidot luovat pohjaa myös akateemisten taitojen kehittymiselle ja ovat sijoitus tulevaisuuteen mm. syrjäytymisen ehkäisyssä.

Opi lisää tunnetaitojen tukemisesta Tunne tunteesi – löydä lapsesi verkkokurssilla. Kurssilta saat konkreettisia työvälineitä arkeen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *